Skip to main content

WEBINAR Introductie Throughput Accounting

Eén van de meest controversiële onderwerpen binnen de Theory of Constraints is het onderwerp Throughput Accounting. Daarmee wordt niet de financiële administratie bedoeld (salarissen, debiteuren, crediteuren, kas-bank-giro), maar het vakgebied dat zich bezighoudt met besluitvorming op het gebied van geld. Financial of Management Accounting ondersteunt het besluitvormingsproces: welke investeringen wilt u doen, zelf maken of niet, budget toewijzing, prestatiemetingen op het gebied van kosten, opbrengsten en winst.

Op het verkeerde been door cost-accounting

De Theory of Constraints is een zogenaamde systeemtheorie: het observeert en verbetert systemen door naar het systeem als geheel te kijken in plaats van naar de afzonderlijke onderdelen. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële huishouding: daar waar wij geleerd hebben te denken in kosten en opbrengsten per product of per afdeling, kijkt TOC naar kosten en opbrengsten op systeemniveau. Het gevolg is dat management beslissingen anders uit kunnen vallen. Verrassend en ver-rijkend.
In dit webinar wordt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld toegewerkt naar een andere financiële logica: throughput accounting. Duidelijk wordt dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele manier van financieel management: beslissingen die throughput accounting kunnen veel sneller tot een gewenste resultaat\ leiden.

Doel

Na afloop van het webinar is de deelnemer in staat eenvoudige management beslissingen te toetsen op te verwachten resultaat voor het systeem als geheel en business cases op te stellen die leiden tot bottom-line resultaat in plaats van afdelingsresultaat. De volgende dag zal de deelnemer de opgedane kennis direct toepassen.

Doelgroep

Dit webinar is bestemd voor iedereen die financiële beslissingen moet nemen in grote en kleine organisaties, zowel profit als non-profit. De groepsgrootte is maximaal 100 personen.

Duur

Het webinar duurt 1,5 uur, veelal in de ochtend gepland.

Cursusprogramma

Aan de hand van een eenvoudig systeem worden de uitkomsten van traditionele en TOC accounting vergeleken en wordt nieuwe logica ontdekt. Vervolgens wordt een eenvoudige methode ontwikkeld om direct de volgende dag in de eigen situatie mee aan de slag te kunnen.

Eerstvolgende webinars

Geen evenementen gevonden!